แมวพันธ์ุสฟิงซ์

แมวพันธ์ุสฟิงซ์เป็นแมวที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เป็นแมวที่มีกล้ามเนื้อและน้ำหนักค่อนข้างมาก หูมีขนาดใหญ่และกว้างคล้ายกับหูของค้างคาว ดวงตากลมและกว้างมีรูปร่างเหมือนเลม่อน ด้วยลักษณะของดวงตาทำให้แมวสฟิงซ์น่าเข้าหาและมีความเป็นกันเอง ดวงตาของแมวไม่มีสีที่แน่ชัดสามารถมีได้หลายสี ในแมวมีโหนกแก้มที่เด่นชัดจะทำให้นึกถึงแมวอียิปต์ในตำนาน

หนวดแมวและขนคิ้วสามารถพบได้ในแมวสฟิงซ์เช่นกัน หรือบางครั้งอาจไม่พบเลยก็ได้ ถ้าหากว่าพบว่ามีหนวดแมว ลักษณะของหนวดแมวที่พบจะมีความเปราะและจัดเรียงตัวอย่างกระจัดกระจาย แต่ขนที่บริเวณอุ้งเท้าและท้องจะมีความหนาแน่น

ไม่ใช่แมวสฟิงซ์ทุกตัวจะไม่มีขน ผิวหนังของแมวมักถูกคลุมไว้ด้วยเยื้อบางๆที่สามารถรู้สึกได้จากการสัมผัสหรืออาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจากเยื่อบางๆนี้ทำให้ผิวหนังของแมวมีความอุ่นและนิ่ม อีกลักษณะที่สามารถพบได้ในแมวพันธ์ุนี้ คือ การมีรอยย่นตรงบริเวณหัวไหล่ ระหว่างหูทั้งสองข้างละปลายจมูก

รอยย่นนั้นไม่ได้พบเพียงแมวพันธ์ุสฟิงซ์ เท่านั้นแต่สามารถพบในแมวพันธ์ุอื่นได้เช่นกัน แต่มักเห็นในแมวสฟิงค์เนื่องจากเป็นแมวที่ไม่มีขน ลักษณะเด่นที่ผิวหนังจะมีความคล้ายกับลักษณะที่มีอยู่บนขน โดยลักษณะที่ทำให้เป็นแมวสฟิงค์นั้นคือการไม่มีขน ดังนั้นแมวสฟิงค์จะไม่พบลักษณะเด่นหรือสีขนใดๆ ยกเว้นแต่จะมีการระบุถึงสีหรือรูปแบบที่กำหนดไว้ว่าเป็นลักษณะของแมวสฟริงค์

บุคคลิกแมวสฟิงซ์ 

แมวสฟิงซ์ เป็นแมวที่มีพลังงานมากสามารถห้อยผาดโผนได้เหมือนลิง แต่มีความสามารถในการทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการปีนขึ้นไปบนชั้นวางหนังสือ ปีนขึ้นประตู หรือแม้จะเกาะอยู่บนไหล่ของมนุษย์เหมือนกับนกก็ทำได้ แมวสฟิงค์ยังเป็นแมวที่ต้องการความสนใจจากมนุษย์อีกด้วย

แมวจะเป็นเหมือนตัวตลก คอยกระโดดและทำเรื่องหน้าอายอยู่เสมอ นอกจากนี้แมวยังเป็นสัตว์ขี้สงสัยและซุกซนพร้อมกับความฉลาดทำให้สามารถควบคุมได้ค่อนข้างง่าย

เนื่องจากความขี้เล่นเป็นกันเองและสามารถควบคุมได้ง่ายทำให้แมวสฟิงซ์นั้นมักถูกจัดแสดง แมวพันธ์ุนี้ควรเป็นแมวที่เลี้ยงอยู่ภายในเนื่องจากสิ่งสวยงามด้านนอกอาจเป็นอันตรายแก่มันได้ นอกจากนี้แมวชนิดนี้ยังเป็นแมวที่มีความซื่อสัตย์และเป็นที่รักใคร่แก่เจ้าของมาก มันจะคอยเดินตามคุณเจ้าของทั่วบ้าน และวิ่งไล่งับหางตัวเอง แมวสฟิงซ์เป็นแมวที่ชอบเปิดเผยชอบที่จะได้ความสนใจจากคุณเจ้าของและไม่ชอบที่จะถูกเพิกเฉย อีกทั้งยังสามารถเข้าได้ดีกับสัตว์ชนิดอื่นๆ ทั้งสุนัขและแมว